logotyp
Login

8.díl: Být jen sám sebou! O humanistické terapii

Humanističtí terapeuti předpokládají, že psychické poruchy se objevují u lidí tehdy, když možnost seberealizace (realizace vlastního potenciálu) je blokována okolnostmi nebo druhými lidmi (rodiče, partneři, učitelé, nadřízení), kteří se snaží jejich vývoj ovlivnit podle svých představ.
Osoba potom vytěsňuje své skutečné pocity. Vědomí vlastní jedinečnosti se zužuje a růstový potenciál klesá. Humanističtí psychologové se snaží pomoci lidem, aby navázali vztah se svým skutečným já a záměrně prováděli volby spíše s ohlede na vlastní život a chování, než se nechali ovlivňovat výhradně vnějšími událostmi a požadavky okolí.
Cílem psychoterapie je pomoci klientovi, aby se plně stal osobou, kterou je schopen se stát.

Teď a tady

Humanistický psychoterapeut se podobně jako psychoanalytik snaží, aby si jeho klient uvědomil svoje skryté pocity a motivy. Klade však důraz spíše na to, co jedinec prožívá teď a tady, než na to, co prožíval v minulosti.
Chování neinterpretuje (jak by udělal psychoanalytik), ani se je nepokouší měnit (jak by dělal behaviorální terapeut), protože takové zásahy by klientovi vnucovaly terapeutův vlastní názor na klienta.

Co potřebuji, vím nejlépe jen já…

Jednu z prvních humanistických terapií je terapie zaměřená na klienta Carl Rogerse. Je založena na předpokladu, že klient je největší odborník na sebe sama a že lidé jsou schopni si vyřešit sami svoje problémy. Úkolem terapeuta je tento postup vpřed usnadňovat. (facilitovat). Nesnažit se klást otázky jdoucí k jádru problému, nebo měnit chování. Rogers dával přednost termínu „facilitátor“ před termínem „terapeut“a lidi, se kterými pracoval nazýval klienti a ne pacienti, protože psychické potíže nepovažoval za známku nemoci, kterou je třeba léčit.
Terapii zaměřenou na klienta lze popsat jednoduše, ale její provádění vyžaduje značné dovednosti. Terapeut začíná vysvětlením rozhovoru. Odpovědnost za řešení problému spočívá na klientovi. Může kdykoliv odejít a kdykoliv se vrátit. Vztah je osobní a důvěrný, člověk má možnost hovořit o intimních věcech beze strachu z odsouzení nebo z prozrazení. Klient je tím, kdo v situaci nejvíce hovoří. Obvykle má hodně co říct. Terapeut je pozorný posluchač, který se zajímá o to, co klient vypráví a potvrzuje a akceptuje jeho pocity.V průběhu terapie dochází k tomu, že klienti stále více a více dosahují porozumění svým problémům a dochází k pozitivním změnám v jejich postojích k sobě samým.

Bez masky profesionála

Co vlastně terapeuti dělají, aby přivodili tyto změny?
Carl Rogers se domníval, že je to především osobností psychoterapeuta, který musí mít vlastnosti postavené na empatii, vřelosti a autenticity – neskrývat se za maskou profesionála.
Terapie zaměřená na klienta má také svoje omezení – podobně jako psychoanalýza vyžaduje dobrou schopnost verbálního vyjadřování a motivovanost klientů, aby o svých problémech hovořili.

Zpět na hlavní výpis


Omlouvám se, ale momentálně vzhledem k pracovnímu vytížení není v mých silách poradnu otevřít, děkuji za pochopení.

REFERENCE

Návštěva v poradně Trust Frame mi pomohla hned v několika rovinách. Profesně zkušená a lidsky velmi příjemná terapeutka Lucie Nápravová se rychle zorientovala v problému, se kterým jsem za ní přišla. Pomohla mi odstartovat proces osvobození od úzkosti a posílení sebevědomí, což mi již nyní přináší úlevu a radost. Navrhla mi také postup v delším časovém horizontu. 

Ocenila jsem, že přitom sledovala můj příběh víc než vidinu okamžitých zisků pro svou poradnu.

Díky konzultaci v Trust Frame jsem znovu nabyla důvěru v psychologické poradenství, dávnými pokusy jinde pošramocenou.

To považuji za důležité na celý život. S důvěrou doporučuji.

Karolina Rothova

 DALŠÍ REFERENCE
 

Jana, 28 let, Office managerka

Na psycholožku společnosti TrustFrame Mgr.Lucii Nápravovou jsem se obrátila s problémem - setrvat nebo odejít z firmy, kde jsem za tři roky udělala maximum, ale nedostávala další příležitosti. Také jsem bojovala se změnami nálad svého nadřízeného. To ještě zvětšovalo moje napětí. Konzultace mi pomohly srovnat si v hlavě, co vlastně chci a nechci.

 

Veronika, 33 let, Ředitelka podpůrné divize

S konzultantkou ze společnosti TrustFrame - Mgr. Lucií Nápravovou jsem se pravidelně setkávala několik měsíců. Pomohla mi mezi čtyřma očima zanalyzovat mou situaci a nastavit priority - týkající se komplikací mého osobního života, který silně zasahovaly do mých pracovních závazků. Možnost popovídat si o problémech byla osvobozující.

 

Renáta, 35 let, Finanční specialistka

Řešila jsem pomocí TrustFrame problém, jak získat během rodičovské dovolené pracovní pozici k seberealizaci. Získala jsem sebejistotu jak vystupovat při pohovorech, napsat správně CV, jak se nedat odbýt, tím, že mám malé dítě, tak mám zůstat doma. Zvýšilo se mi sebevědomí a chuť zvládat rodinu i práci.
E-PORADNA

Vstupte
TRUST FRAME


Vstupte
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
ON-LINE

O nás: Článek na iDnes: První on-line poradna pro manažerky a podnikatelky
Článek na iDnes: Pomoc pro podnikatelky a manažerky s výběrem zaměstnanců
Topkontakt - iDnes pro managerky a podnikatelky, personální poradenství, Takeit iDnes - Vaše kariéra a růst, vedení a řízení firmy, Individuální manažerské kurzy

Copyrigt © 2009 - 2023 TrustFrame s.r.o.
Created by © 2010 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign a vytvoření e-shopů